Accesorii pentru Analiză Elementală

			
multi EA® 5000
 

ABD - sistem de introducere automată a nacelelor cu port de injecție răcit

Sistemul de introducere automată este conceput pentru introducerea automată a nacelelor de cuarț cu probe lichide sau solide ȋn analizor. Portul de injecție răcit permite analizarea probelor sensibile și reactive precum și a probelor cu formare de funingine. Combustia poate fi controlată și monitorizată cu un senzor de flacără opțional ce asigură o reacție optimă.

MMS 5000 - autosampler multi matrice

Autosamplerul MMS 5000 este conceput pentru introducerea automată a probelor lichide sau solide pentru analizarea lor cu multi EA® 5000. Permite un grad ridicat de automatizare ȋn rutina zilnică. Autosamplerul poate fi folosit atât ȋn modul vertical cât și ȋn cel orizontal. Poate fi completat cu diferite tăvi pentru probe inclusiv una ȋncălzită.

Auto injector

Injectorul automat permite introducerea sigură a probelor lichide cu un volum de până la 100 µL. Volume mai mari de probe foarte reactive pot fi de asemenea introduse rapid și eficient direct ȋn sistemul de combustie al analizorului multi EA® 5000.

GSS - sistem introducere probe gazoase

Sistemul este conceput pentru introducerea probelor gazoase ȋn condiții nepresurizate ȋn analizorul elemental multi EA® 5000. Proba trebuie să fie umplută/expandată ȋntr-o pungă pentru gaze și apoi dozată ȋn reactorul multi EA® 5000. Versiunea standard dozează până la 100 mL probă gazoasă cu diferite viteze de dozare.

Modul GPL (Gaz Petrolier Lichefiat)

Modul pentru introducerea gazelor lichefiate presurizate (GPL). Probele de GPL sunt injectate, evaporate precis și dozate complet automat cu ajutorul modulului GPL – care este conform cu ASTM 6667.

GSS/LPG - Modul combinat

Modulul combinat este este folosit pentru dozarea gazelor lichefiate și presurizate. Căi separate pentru GPL și probe gazoase previn eficient contaminarea.

Modul TOC

Upgradarea multi EA® 5000 cu modulul TOC permite determinarea conținutului de carbon din probe apoase prin digestie prin oxiadare termocatalitică la temperatură mare ȋn conformitate cu standardele naționale și internaționale.

multi EA® 4000
 

Autosampler pentru probe solide FPG 48

Autosampler automat pentru introducerea probelor solide și păstoase pentru analiză elementală și determinări TOC și TC cu ajutorul multi EA® 4000. Probele sunt cântărite ȋn nacele de ceramică sau cuarț și introduse automat ȋn sistemul de combustie. Viteza de introducere poate fi selectată din soft ceea ce permite analizarea probelor foarte reactive.

Modul TIC pentru probe solide

Modulul TIC pentru probe solide completeaza multi EA® 4000 pentru determinarea directă a TIC din probe solide prin acidifierea și purjarea dioxidului de carbon produs, care este apoi detectat de detectorul NDIR. Modulul TIC face posibilă determinarea TOC folosind metoda prin diferență (TC-TIC=TOC).

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016