Accesorii pentru Analiza TOC/TNb

			
Autosamplere pentru analiza TOC din lichide
 

AS 10 - autosampler pentru multi N/C® 3100, UV HS, farma

Autosampler automat pentru 10 vialuri de 50 mL

AS 21 - autosampler pentru multi N/C® 3100, UV HS, farma

Autosampler automat pentru 21 vialuri de 50 mL

AS vario - autosampler pentru multi N/C® 3100

Autosampler automat pentru diferite tăvi cu până la 146 poziții pentru probe. Fiecare probă este agitată individual şi omogenizată cu ajutorul unui magnet înainte de prelevare. Acest lucru este foarte important pentru analiza probelor ce conţin particule. Viteza de agitare este ajustabilă pe 10 nivele selectabile din soft.

AS 60 - autosampler pentru multi N/C® 2100, 2100 S

Autosampler pentru până la 60 vialuri de 8 mL sau până la 112 vialuri de 2 mL. Fiecare probă este agitată individual şi omogenizată cu ajutorul unui magnet înainte de prelevare. O poziţie de spălare poate fi de asemenea activată din soft. Fiecare probă poate fi agitată individual ceea ce este foarte important pentru analizarea probelor cu conţinut de particule.

AS vario - autosampler pentru multi N/C® UV HS, farma

Autosampler automat pentru până la 49 vialuri de 100 mL. Fiecare probă este agitată individual şi omogenizată cu ajutorul unui magnet înainte de prelevare. Viteza de agitare este ajustabilă pe 10 nivele selectabile din soft.

EPA sampler cu funcţie de „înţepare”

Autosampler automat cu 64 poziţii pentru vase EPA (capac cu septum) de 40 mL. Fiecare probă este agitată individual şi omogenizată cu ajutorul unui magnet înainte de prelevare. Canule speciale sunt folosite pentru prelevarea probelor din vasele închise. Aceste canule permit de asemenea purjarea probelor în interiorul vaselor închise.

Modul test tampon

Modulul test tampon pentru analizorul TOC multi N/C® farma HT este un modul pentru dterminarea directă a carbonului pentru validarea curăţeniei prin „procedura tampon”.

Modul POC "bazic" sau "automat"

Pentru operare manuală sau automată

ChD sau CLD – detector cu chemilimuniscenţă (CLD) sau chemodetector în fază solidă (ChD)

Pentru determinarea TNb

 
Module pentru TOC din Solide
 

Modul pentru TOC din solide HT 1300

Sistem de combustie a probelor solide la temperatură ridicată pentru analizoarele multi N/C® 2100, 2100 S, 3100 şi multi N/C® UV HS (analiza carbonului) – Modul pentru solide cu cuptor de combustie pentru analiza carbonului din probe solide cu sistem de alimentare cu gaz purtător şi kit de conectare la modulul de bază. Temperatura cuptorului este ajustabilă până la 1.300 °C, masa de probă fiind de până la 3 g.

Modul TIC din solide

Pentru analiza directă a TIC din solide

Cuptor dublu pentru multi N/C® 2100, 2100 S

Lichidele şi solidele pot fi analizate fără a mai fii necesară adăugarea unui cuptor, operare simplă şi interschimbare rapidă de la analiza lichidelor la cea a solidelor şi vice versa.

 

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016