Accesorii SAA

			
Autosamplere
 

Flexibilitate şi eficienţă, necesare în automatizarea pregătirii probei, sunt oferite de autosamplere inteligente pentru mai mult decât ajustarea automată a dozării. Funcţii precum diluţie inteligentă şi reconcentrare, dozare automată a modificatorilor, ajustare automată a adâncimii, combinate cu dozare de mare precizie, fac operarea peste noapte o rutină şi garantează analizarea unui număr mare de probe.

AS-F şi AS-FD – Autosamplere pentru modul flacără, tehnica hidruri şi fluorescenţă atomică

Autosamplerele pentru modul flacără, AS-F şi AS-FD fac ca rutina zilnică de analizare a standardelor şi a probelor aproape complet automată.

Integrate în conceptul instrumentului de bază, fiecare sampler poate fi montat direct în compratimentul de probe. Aceasta reduce spaţiul şi minimizează lungimea tuburilor. Şi este cea mai bună cale de orevenire a contaminării probelor reale. Funcţia de diluţie inteligentă integrată în AS-FD fac ca diluţiile manuale, procese consumatoare de timp şi surse de erori să fie inutile. Proba este diluată automat până la un factor de 1:625. Dacă valoarea concentraţiei depăşeşte domeniul de calibrare, un proces automat de curăţare previne contaminarea probelor ulterioare.

 

sus

AS-GF - Autosampler Cuptor de Grafit
 

Autosamplere pentru tehnica cuptor de grafit – mai mult decât un simplu sampler

Cu AS-GF, autosampler pentru tehnica cuptor de grafit, pregătirea şi analizarea probei sunt foarte uşoare: 

 • Realizarea automată a curbei de calibrare din una sau mai multe soluţii stoc
 • Dozarea unor volume de probă foarte mici cu o repetabilitate excenlentă
 • Diluţie şi îmbogăţire automate
 • Diluţie inteligentă a probelor ce depăşesc domeniul de calibrare; controlul curaţeniei previne contaminarea
 • Îmbogăţire automată a probelor sub domeniul curbei de calibrare
 • Corecţie automată a nivelului de imersie în fiecare vas ce conţine probe sau alte lichide
 • Robust, foarte silenţios
 • Ajustare rapidă, uşoară

Datorită multitudinii de funcţii şi rulării automate a optimizării, fac din AS-GF o unitate inteligentă de pregătire a probei.

 

sus

Modular Mercury/Hydride Systems
 

Generarea chimică a vaporilor se poate realiza ȋn două moduri diferite: injecție ȋn flux și modul batch – fiecare cu avantajele specifice și domenii de aplicații. Sistemele de hidruri Analytik Jena au un concept modular. Pot fi adaptate ușor la condițiile variate ale laboratoarelor analitice folosind module upgradabile. Toate sistemele pot fi ușor upgradate prin adăugarea de funcții noi, de ex. Adăugarea unui modul de amalgamare, sau transformarea unui sistem batch ȋntr-un sistem cu injecție ȋn flux.

 • Moduri disponibile batch și injecție ȋn flux
 • Sistemele pot fi upgradate ȋn orice moment – “crește” odata cu cerințele cerute
 • Trecere ușoară ȋntre configurații
 • Conexiuni ale furtunelor codate după culori – schimbare ușoară a consumabilelor
 • Upgradabil la HydrEA, schimbare ușoară ȋntre mercur/hidrură și HydrEA
 • Accesorii speciale pentru mercur
 • Fast Baseline Return (Ȋntoarcere Rapidă la Linia de Bază) reduce drastic timpul de măsurare ȋn cazul mercurului
 • Ȋn totală compatibilitate cu metodele aplicabile DIN, ISO, EPA și ASTM pentru analizarea mercurului și hidrurilor
 

sus

Samplere pentru Probe Solide
 

Sampler automat sau manual – analiza directă a solidelor

Sunt disponibile trei tipuri de samplere pentru probele solide:

SSA 6 z – sampler de solide manual

Modul manual pentru introducerea şi îndepărtarea reproductibilă a nacelelor. Chiar şi cu cântărire externă, tranferul datelor de face automat prin intermediul softului ASpect.

SSA 600 – sampler automat pentru probe solide cu microbalanţă integrată

Acest sistem permite analize de rutină pe probe solide. Nu doar transportul nacelelor cu probă în cuptor, dar de asemenea şi cântărirea cu microbalanţa integrată se fac complet automat. Naele special optimizate se folosesc pentru toate tipurile de probe solide – de la pudre la bulgări. Forma nacelei asigură cndiţii optime de atomizare în tubul de grafit şi un transfer reproductibil al probelor.

SSA 600L – sampler de solide complet automat cu unitate de dozare lichide

Echipat cu o unitate de dozare a lichidelor adiţională, SSA 600L oferă cel mai mare grad posibil de automatizare pentru analize de rutină sau cercetare. Autosamplerul nu doar cântăreşte şi transportă automat probele, ci face de asemenea şi calibrări cu standarde lichide şi adăugări de modificator, reducând efortul operatorului la minim.

 

sus

Modul de Injecţie „Segmented Flow Star” SFS 6
 

Modulul de injecţie SFS este controlat de soft şi este convingător datorită:

 • Manipulare uşoară a probelor cu conţinut ridicat de sare sau acid
 • Condiţii stabile ale arzătorului garantate de spălarea continuă şi de condiţiile stabile de temperatură
 • Măsurare automată a celor mai mici volume de probă prin injecţii continue programate
 

sus

Scraper
 

Scraper-ul este un instrument inteligent, automat, controlat de soft de curăţare:

 • Este folosit în cazul flăcării protoxidice pentru un lucru îndelungat lipsit de probleme
 • Odată activat din soft, Scraperul garantează cicluri de măsurare continue şi reproductibile în analizele de rutină
 • Înainte de fiecare măsurare sau calibrare fanta arzătorului este curăţată

  sus

  Diluţie Online
   

  Măsurători de probe, diluţia automată şi inteligentă a probei şi spălarea arzătorului şi a camerei nebulizatorului într-un singur ciclu de măsurare neîntrerupt cu autosamplerul AS-FD cu funcţie de autodiluţie integrată în combinaţie cu SFS 6, complet controlate de sistemul de operare al aparatului.

   sus

   Arzător HPT
    

   Îmbunătăţire a sensibilităţii prin creşterea timpului de staţionare a norului atomic în flacără, celulă din cuarţ sau titan.

    

    

   sus

   Firme şi Companii Afiliate

   © Analytik Jena România 2016