Analiza TOC/TNb pentru Probe Lichide

			

 

Seria multi N/C® este o familie de instrumente concepută pentru analizarea complet automată şi simultană a parametrilor TOC, NPOC, POC, TC, TIC şi TNb din probe lichide.

oferă soluţia optimă pentru fiecare aplicaţie de la analiza apei potabile şi apei uzate, apa folosită farmaceutic sau validări de curăţire, apă de suprafaţă.

Lucrând cu seria de analizoare multi N/C® este garantată conformitatea cu standarde naţionale şi internaţionale valide, precum: ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, USP, FDA şi pharmacopoeias.

 
Sunt disponibile următoarele analizoare TOC/TNb
 

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016