contrAA® - SAA de Înaltă Rezoluţie cu Sursă Continuă

			

 

Spectrometrele de absorbţie atomică contrAA® sunt primele şi singurele SAA de Înaltă Rezoluţie cu Sursă Continuă şi lansează a nouă generaţie de instrumente pentru SAA.

 • O singură sursă de radiaţie pentru toate elementele 
 • Corecţie de background unică şi simultană 
 • Analiză multi-element secvenţială şi simultană
 • Număr mare de probe
 • Este imediat gata de lucru 
 • Uşor de operat şi robust 
 • Conţinut nou de informaţii 
 • Performanţă analitică impresionantă

Lampa de xenon cu arc-scurt 

 • Sursă continuă de radiaţii 
 • Intensitate optimă pe tot domeniul de lungime de undă 
 • Flexibilitate ridicată: Fiecare element şi fiecare linie pot fi măsurate în orice moment 
 • Analiza unor elemente adiţionale prin evaluarea benzilor de absorbţie moleculare

Corecţie de background simultană 

 • Fără reducerea timpului de măsurare şi a sensibilitaţii 
 • Corecţie completă a backgroundului structurat folosind detector CCD

Rezoluţie unică 

 • Interferenţele sunt minimizate datorită separaţiei optime a liniilor 
 • Sunt evitate erorile date de limitările de rezoluţie din SAA tradiţională

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016