Determinare Apă (Metoda Karl Fischer)

			

 

Doar apă? Gândiţi-vă din nou …

Apa are mai mult decât o singură “faţă”

  • Apă de suprafaţă
  • Apă de cristalizare
  • Apă moleculară
  • Apă liberă
  • Apă legată chimic
  • Apa obţinută prin descompunere termică

Determinarea conţinutului de apă din lichide, solide, substanţe păstoase, uleiuri şi gaze se realizează în conformitate cu metoda Karl Fischer.

Pentru acest scop, Analytik Jena oferă titratorul the Karl Fischer AQUA 40.00.

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016