SAA Cuptor de Grafit

			

Sistemele cu cuptor de grafit de la Analytik Jena lucrează cu tuburi de grafit încălzite transversal. Încălzirea transversală este o obligaţie unde condiţii optime de atomizare şi un număr mare de probe sunt cerut. Acest concept garantează:

  • Temperatură uniformă de-a lungul axei optice prin tub
  • Minimizarea efectelor de memorie şi condensare
  • Temperaturi de atomizare mai scăzute
  • Interferenţe în faza gazoasă reduse
  • Trepte de încălzire lineare şi rapide

Există posibilitatea de a analizare a elementelor cu volatilitate scăzută (ex. vanadiu, molibden), şi analiza directă a probelor solide

Control adaptiv al temperaturii fără senzor (STC- CTS)

STC monitorizează complet funcţionarea tubului de grafit şi compară parametri importanţi actuali ai cuptorului cu setările din soft. Deviaţii ale rezistenţei tubului cauzate de coroziune chimică şi îmbătrânirea materialului de grafit sunt imediat corectate, iar temperatura corectată este ajustată.

Temperatura din interiorul tubului este monitorizată şi recalibrată printr-o metodă unică pirometrică cu coeficienţi de emisie.

Factorul de formatare pregăteşte noul tub pentru analize şi verifică starea generală a cuptorului. Măsurătorile rămân comparabile o perioadă lungă de timp.

Conceptul STPF (Tub cu Platformă Stabilizată Termic)

Conceptul STPF implementat în sistemele cu cuptor de grafit de la Analytik Jena permit o precizie ridicată, acurateţea datelor analitice şi limite de detecţie foarte bune.

SAA Analiza solidelor – solid AA®

Sistemele cu cuptor de grafit de la Analytik Jena pot fi transormate din analizarea probelor lichide în analizarea probelor solide în doar câteva minute – fiind astfel garantată utilizarea nelimitată a ambelor tehnici. Toate funcţiile sunt integrate în softul de operare. Nu sunt necesare module adiţionale. Rutina uşoară, asistată de soft permit o ajustare simpă a autosamplerelor.

Tehnica HydrEA

Combinarea sistemului de hidruri cu atomizarea electrotermică în tubul de grafit deschid noi perspective în detectarea elementelor formatoare de hidruri, precum As, Se sau Sn. Avantajele ambelor tehnici rezultă din îmbunătăţirea clară a limitelor de detecţie şi determinare. În plus, sunt minimizate efectele de încrucişare şi influenţele matricii.

Soluţii oferite de Analytik Jena pentru sistemele cu cuptor de grafit

Firme şi Companii Afiliate

© Analytik Jena România 2016